Lot 1115, Jalan Utama, 93450, Kuching, Sarawak
A- A A+

TEKS PERASMIAN KETUA PENGARAH LEMBAGA LADA MALAYSIA SEMPENA PERSIDANGAN PEGAWAI – PEGAWAI KANAN LEMBAGA LADA MALAYSIA

TEMPAT AUDITORIUM KOMPLEKS BELIA DAN SUKAN, KUCHING
PADA 9 – 10 NOVEMBER 2016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Salam Sejahtera dan Selamat Pagi diucapkan kepada:-
 1. I)YBrs Encik Philip Gaweng
Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) MPB
 1. II)YBrs Encik Othman Sajili
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) MPB
 1. III)Encik Larry Sait Muling
Pegawai Tugas Khas MPB
Pengarah – pengarah Kanan, Pengarah – pengarah, Ketua Pejabat Cawangan, Ketua – ketua Bahagian serta tuan – tuan dan puan – puan yang dihormati sekalian.
Bersyukur kita pada hari ini kerana telah diberikan kesempatan untuk menganjurkan acara Persidangan Pegawai – pegawai Kanan MPB bagi tahun 2016.
Terima kasih diucapkan kepada para pegawai MPB di atas komitmen yang diberikan dalam menghadirkan diri ke persidangan ini yang akan diadakan selama dua (2) hari bermula hari ini. Tidak ketinggalan diucapkan tahniah kepada jawatankuasa penganjur yang telah melakukan persiapan menyeluruh demi kelancaran persidangan kita untuk hari ini dan juga keesokan harinya.
 1. 1.OBJEKTIF PENGANJURAN
 1. 1Secara khususnya, objektif penganjuran bengkel ini diadakan adalah bertujuan untuk mendedahkan pegawai – pegawai MPB berkenaan hasil kajian yang telah dilakukan oleh pegawai – pegawai penyelidik MPB. Tidak dinafikan hasil kajian mereka telah mendapat perhatian umum waima telah mencipta nama di peringkat tempatan dan antarabangsa, namun begitu di peringkat agensi pula, tidak keterlaluan untuk saya mengatakan bahawa setakat ini masih ramai yang tidak mengetahui berkenaan penyelidikan atau penemuan baru yang telah dibuat tersebut.
 1. 2Maka, persidangan ini akan menjadi platform perkongsian ilmu serta penemuan – penemuan baru dalam bidang R&D yang akan memberi impak serta manfaat yang signifikan kepada agensi khususnya, dan industri lada negara secara amnya sekaligus menyahut cabaran kerajaan yang amat menggalakkan inovasi dalam membangunkan organisasi masing – masing seiring dengan perubahan dunia yang kian kompleks mutakhir ini.
 1. 2.INTIPATI PERSIDANGAN
 1. 2.1Inovasi Dalam Organisasi
 1. 1.1Dalam era globalisasi ini, mahu tidak mahu, kita harus menerima hakikat bahawa sumber alam dan modal kewangan bukan lagi indikator utama bagi mengukur tahap kemajuan yang mampu melonjakkan kemakmuran sesebuah Negara ke tahap yang lebih tinggi. Merujuk kepada Negara-negara ekonomi utama dunia seperti Jerman, Belanda, Korea, Jepun mahupun China, kebanyakannya adalah bermula dengan ekonomi berasaskan pertanian dan sumber semulajadi, dan kini mereka beralih kepada asas ekonomi yang mengutamakan pengetahuan, inovasi, kemahiran dan kepakaran yang tinggi.
 1. 2.1.2Mengambil kira peri pentingnya peranan inovasi bagi mencapai agenda pembangunan Negara, sudah tiba masanya bagi kita untuk terus menjadikan inovasi sebagai pelonjak utama yang mampu memacu sesebuah organisasi menuju status yang lebih cemerlang di masa akan datang selari dengan aspirasi dan iltizam yang telah dijelmakan dengan jelas dalam tema sambutan Hari Inovasi Peringkat MPIC pada tahun ini iaitu “Inovasi Menjana Peningkatan Sumbangan Sektor Komoditi”
 1. 1.3Memetik kepada ucapan YB Datuk Seri Mah Siew Keong, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC) semasa Hari Inovasi dan Perhimpunan Bulanan Peringkat MPIC pada 23 September 2016 yang lepas, beliau telah menyatakan bahawa tujuan pemilihan tema tersebut adalah bagi menggalakkan MPIC dan agensi untuk menterjemahkan strategi di bawah Rancangan Malaysia Ke-11 iaitu “Inovasi Penjana Kekayaan”, yakni inovasi merupakan pemaju utama dalam mewujudkan peluang baharu bagi menghasilkan nilai yang lebih tinggi untuk masyarakat dari segi sosial dan ekonomi. 
 1. 1.4Tema ini juga adalah selaras dengan salah satu aspek di bawah Dasar Komoditi Negara (DKN) iaitu menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan dalam bidang R&D, teknologi perladangan dan industri berasaskan komoditi. Hal ini termasuklah aktiviti mempelbagaikan penghasilan produk bernilai tambah tinggi, mewujudkan jaringan kolaborasi R&D tempatan dan antarabangsa, memajukan tanaman komoditi baharu serta penghasilan produk – produk baru dari bahan buangan komoditi. 
 1. 1.5Di peringkat MPB, baru – baru ini kita telah memenangi pingat perak dalam penyertaan Anugerah Harta Intelek Negara bagi Kategori Cap Dagangan Petunjuk Geografi pada  Ogos 2016 melalui produk R&D “The Development of Biochemical Fertilizer”. Selain itu, MPB turut memperoleh pingat perak bagi Invention & Innovation Awards 2016 yang telah diadakan pada bulan Februari 2016 yang lalu. Tidak ketinggalan juga, MPB turut menerima pengiktirafan dalam pertandingan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) kategori pengurusan dan teknikal di peringkat MPIC pada 7 September 2016 yang diwakili oleh Kumpulan All Spark (Pejabat Wilayah Semenanjung Malaysia) dan S-Team (Pejabat Cawangan MPB Sibu) yang masing – masing mendapat tempat Naib Johan dan Tempat ketiga. Kumpulan KIK Sure Gain yang diwakili oleh Pejabat MPB Cawangan Bintulu pula turut mengharumkan nama MPB semasa pertandingan KIK peringkat Zon Sarawak pada 15 – 18 Ogos 2016 yang lepas.
 1. 2.2Inovasi Melalui Corporate Entrepreneurship
 1. 2.1Bagi melonjakkan inovasi sebagai salah satu sumber penjana kejayaan organisasi, MPB perlu berubah dan sentiasa bersifat terbuka terhadap transformasi yang diperkenalkan oleh kerajaan disamping lebih fleksibel dan dinamik dalam mendepani isu – isu dan cabaran yang berkaitan dengan industri kita. Fenomena global yang dibawa oleh kemajuan pesat teknologi, model ekonomi dan kewangan yang tidak mampan, liberalisasi dasar perdagangan, harga komoditi yang tidak stabil dan gangguan pasaran yang berterusan telah menyebabkan dunia ini bergerak pada kadar yang tidak diduga
 1. 2.2Maka ekoran daripada fenomena tersebut, banyak organisasi yang telah mengambil pendekatan untuk memupuk budaya keusahawanan korporat (corporate entrepreneurship) dengan harapan untuk menjadi lebih berdaya maju dan kompetitif. Namun begitu, harus diingatkan bahawa kreativiti dan inovasi tidak hanya diasah, didedah dan dicorak melalui tadbir urus organisasi, tetapi ia juga dibudayakan di setiap sudut pengurusan menerusi kajian serta penerokaan peluang-peluang baru yang meliputi seluruh aspek organisasi yang merangkumi produk, perkhidmatan serta pentadbiran organisasi.
 1. 2.3Pada masa sekarang, MPB telah mula mengatur langkah dan bergerak ke hadapan dengan hala tuju strategik yang baru, penyusunan dan semakan semula struktur organisasi sedia ada yang lebih holistik dan menepati skop tugas dan peranan sesebuah bahagian / cawangan / unit, pengukuhan aktiviti R&D dan Inovasi serta pembangunan produk – produk baru berasaskan lada yang berpotensi untuk dipasarkan bukan sahaja di pasaran tempatan, tetapi juga di pasaran antarabangsa.
 1. 2.4Justeru, untuk merealisasikan hasrat tersebut, pegawai - pegawai dan kakitangan MPB perlulah bersedia untuk menerima perubahan dan bersifat terbuka terhadap setiap pembaharuan yang diperkenalkan serta terus menyumbang idea – idea kreatif dan inovatif untuk tujuan memajukan organisasi disamping meninggalkan budaya lama dan lapuk dalam pentadbiran dan pengurusan organisasi.
 1. 2.3Integriti Tunjang Kredibiliti Organisasi
 1. 3.1Perubahan persekitaran serta dunia yang semakin kompleks pada masa kini disamping cabaran masa hadapan yang masih tidak ketahuan, maka pastinya sesebuah organisasi amat memerlukan warga kerja yang komited dalam menjalankan tugas seharian dan kreatif untuk melakukan perubahan untuk mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Agensi – agensi dan Majlis – majlis di bawah MPIC pada masa kini amat komited dan sentiasa berusaha meningkatkan integriti dalam sistem penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat.
 1. 3.2Integriti tidak terhad kepada sesuatu perkara sahaja, sebaliknya perlu sentiasa dicerminkan dalam semua tindakan, sama ada melalui penampilan, sikap dan keputusan yang diambil. Dalam sesebuah hierarki organisasi, sedar atau tidak kita adalah saling bergantung antara satu sama lain. Ketua jabatan sebenarnya juga bergantung kepada integriti setiap kakitangannya untuk menggerakkan organisasi manakala kakitangan organisasi pula bergantung kepada ketua untuk membuat keputusan.  Sekiranya ada di kalangan warga yang tidak mempunyai nilai integriti dalam melaksanakan tugas, maka ianya akan merosakkan reputasi organisasi secara keseluruhan ibarat “kerana nila setitik, rosak susu sebelanga”.
 1. 3.3Dalam aspek penyelidikan dan penemuan idea – idea baru, budaya integriti juga harus menjadi tunjang kepada setiap aktiviti penyelidikan yang telah dan bakal dilakukan. Elemen kerahsiaan dan sulit dalam setiap aktiviti penyelidikan perlu diterapkan dan dipegang oleh setiap warga penyelidik MPB kerana tidak dinafikan bahawa banyak keuntungan yang boleh dijanakan melalui hasil penyelidikan tersebut dan pastinya banyak syarikat atau organisasi luar yang berhasrat untuk mendapatkan idea tersebut melalui pelbagai cara. Maka di sinilah integriti seseorang tersebut akan diuji.
 1. 3.4Oleh itu, harus disedari bahawa pembudayaan integriti dalam organisasi/jabatan perlu melalui suatu proses yang panjang dan berterusan kerana pembudayaan integriti tidak dapat dilakukan dalam sekelip mata. Justeru itu, komitmen yang berterusan dari semua pihak amat penting dalam usaha untuk mewujudkan sebuah organisasi yang berintegriti, berkaliber dan dipercayai oleh masyarakat.
 1. 3.BULAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA
 1. 1Keselamatan dan kesihatan di tempat kerja merupakan satu perkara yang amat penting sekaligus wajar diberikan perhatian oleh para majikan kerana ia berkait rapat dengan prestasi keseluruhan organisasi tersebut lantaran majikan seharusnya perlu memastikan persekitaran kerja sentiasa selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada para pekerja.
 1. 2Maka atas dasar tanggungjawab tersebut, satu Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2016-2020 (OSHMP 2020) telah diwujud dan dirangka bagi melonjakkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan negara ke peringkat yang lebih cemerlang untuk melindungi sumber manusia negara yang merupakan aset penting dalam menjayakan program pembangunan negara bagi merealisasikan matlamat Wawasan 2020.
 1. 3Tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang cemerlang akan meningkatkan kualiti hidup pekerjaan para pekerja dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan produktiviti. Budaya Kerja Selamat dan Sihat merupakan tonggak dalam menjadikan tempat kerja di setiap organisasi selamat dan sihat melalui program strategik pencegahan kemalangan dan penyakit pekerjaan.
 1. 4Di peringkat MPB, Bulan Keselematan, Kesihatan dan Kesejahteraan Pekerja disambut pada bulan November ini dan pastinya terdapat beberapa program berkaitan yang telah dan bakal diadakan oleh pihak pengurusan dengan kerjasama KESUDA sepanjang bulan ini. Antaranya:-
PROGRAM TARIKH DIADAKAN
Taklimat Keselamatan Kebakaran di Pejabat dan Demo Penggunaan Alat Pemadam Api oleh Bomba 2/11 dan 15/11
Kursus Pencegahan Kemalangan di Tempat Kerja 3 – 4/11
Health Awareness Program 8/11
Taklimat Asas Pertolongan Cemas oleh JPAM

15/11

Taklimat ”Importance of Digestive Health and Good Bacteria” oleh Yakult
Grooming and Wellness Workshop by Mary Kay 21/11
Saringan Kesihatan 22/11
 1. 5Harapan saya agar seluruh warga MPB sama ada yang terlibat mahupun tidak untuk bersama – sama memberikan komitmen dan sokongan dalam usaha kita untuk mewujudkan sebuah persekitran kerja yang kondusif dan selamat untuk kita semua.
 1. 4.STATUS AKTIVITI PENYELIDIKAN DI MPB
 1. 1Seperti yang kita sedia maklum, MPB telah mendapat beberapa pengiktirafan melalui aktiviti penyelidikan yang telah saya nyatakan sebentar tadi dan semestinya telah menempa nama di peringkat tempatan dan juga antarabangsa.
 1. 2Namun begitu, ekoran daripada kurangnya saluran perkongsian mengenai projek – projek penyelidikan yang telah dan sedang dijalankan oleh pegawai penyelidik MPB, maka tidak dinafikan bahawa masih ramai warga MPB yang belum mengetahui akan projek – projek penyelidikan tersebut.
 1. 3Hakikatnya, pengetahuan dan ilmu berkenaan projek – projek penyelidikan tersebut adalah sangat berguna terutamanya kepada agen pengembangan yang mana rutin tugas mereka adalah melaksanakan aktiviti – aktiviti pengembangan di kawasan perkampungan atau pekan dan berkongsi maklumat bersama penduduk – penduduk kampung tentang inovasi dan penemuan baru berkaitan tanaman lada.
 1. 4Justeru, izinkan saya untuk menyenaraikan secara ringkas beberapa buah projek penyelidikan yang telah dan sedang dijalankan oleh para pegawai penyelidik MPB dan akan dibentangkan kepada kita selama dua (2) hari ini iaitu:-
BIL NAMA PROJEK / PENYELIDIKAN PEGAWAI PENYELIDIK
  Supervised Residue Trials of Nativo Encik Zehnder Jarroop Augustine Mercer
  The Development of Biochemical Fertilizer For Black Pepper Encik Yap Chin Ann
  Development of Black Pepper (Piper Nigrum L.) Genetic Database Encik Lau Ee Tiing
  Development of Tissue Culture Research In Pepper (Piper Nigrum L.) Puan Kho Pei Ee
  Development of Biopesticide For Black Pepper Pests Puan Angela Tida Henry Ganie
  Morphological Characterization of Fruit Development In Black Pepper (Piper Nigrum) Puan Khew Choy Yuen
  Early Detection of Soil-Borne Pathogen of Pepper Puan Lai Pei Sing
  Innovation Projects To Improve Agronomy of Pepper   Encik Chen Yi Sang
  Development of Natural Farming (NF) In Pepper: A Preliminary NF Liquid Fertilizers Trial Encik Kevin Muyang Tawie Sulok
  Development of Instant Laksa Cube And Laksa Powder Encik Augustine Joseph Bunchol
  Extraction and Identification of Carotenoids in Piper Nigrum Cik Nurasyikin Abdul Rahman
  An Approach For Bioactivity Study and Compound Isolation of Black Pepper Cik Wong Chin Mee
  Formulation of Herbal-Based Products Using P. Nigrum Linn. Extractes As Active Ingredient For Anti-Mosquito Puan Ling Jing Jing
 1. 5.JANGKAAN PROGRAM
 1. 1Hasil yang kita jangka daripada penganjuran persidangan ini amatlah diharapkan sebagai sebuah hasil yang positif kerana persidangan ini akan menjadi sebuah platformperkongsian ilmu antara pegawai – pegawai MPB tentang penerokaan dan penemuan baru berkenaan komoditi lada yang telah dibuat oleh para penyelidik MPByang merangkumi pelbagai aspek seperti kawalan penyakit dan makhluk perosak, kawalan kualiti ke atas komoditi lada, pembangunan produk – produk baru berasaskan lada sertapenyelidikan – penyelidikan lain yang amat berguna kepada industri lada negara.
 1. 5.2Semoga agen – agen pengembangan yang hadir pada persidangan kali ini akan mendapat manfaat yang berguna khususnya penemuan – penemuan baru dalam tanaman lada untuk dikongsikan kepada penduduk – penduduk di kawasan perkampungan apabila mereka turun padang melakukan aktiviti pengembangan. Pada masa yang sama saya juga berharap pegawai – pegawai yang terlibat dalam persidangan ini dapat membuka minda dan akhirnya memahami betapa pentingnya membudayakan inovasi dan pembaharuan bukan sahaja dalam bidang penyelidikan, tetapi juga dalam semua aspek pentadbiran dan pengurusan agensi.
 1. 6.PENUTUP
 1. 1Sekali lagi saya ingin mengucapkan syabas kepada pegawai yang terlibat di atas komitmen jitu yang telah diberikan dengan menghadirkan diri ke persidangan ini. Tahniah dan syabas juga diucapakan kepada para pegawai penyelidik kita yang telah berusaha dan rata – ratanya berjaya membangunkan beberapa buah penyelidikan yang amat berguna kepada agensi dan industri lada negara.
 1. 2Akhir kata, semoga perancangan dan langkah baik kita ke arah memartabatkan MPB akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh-Nya serta dipermudahkan perjalanan program kita selama dua hari yang akan datang ini.
 1. 3Maka, di sini dengan segala lafaz kesyukuran, sukacitanya saya merasmikan Persidangan Pegawai Kanan MPB Tahun 2016 dan sekaligus Melancarkan Hari Inovasi MPB Tahun 2017!
Sekian, terima kasih.
YBHG DR. HARRY ENTEBANG
Ketua Pengarah
Lembaga Lada Malaysia
9 Oktober 2016