Lot 1115, Jalan Utama, 93450, Kuching, Sarawak
A- A A+

MENU STATISTIK

Statistic Of Online Services Aplication for Year 2018

 Online ServicesJanFebMacAprMeiJunJulOgoSepOktNovDis
 1 E-Jawatan (Transaksi Permohonan Jawatan atas Talian)                        
 2 Malaysian Pepper Transcriptome Sequencing (MPTS)                        
 3 Sistem Penggredan Lada (SPLAD)                        
  Total                        

Archived

Statistic Of Online Services Aplication for Year 2017

 Online ServicesJanFebMacAprMeiJunJulOgoSepOktNovDis
 1 E-Jawatan (Transaksi Permohonan Jawatan atas Talian) 4071 1687  1638 1056 10906 5826 11293 280612 2205  1660  1584 11507
 2 Malaysian Pepper Transcriptome Sequencing (MPTS) 3  15  10  6  10  12 6  21  9  11  7  11
 3 Sistem Penggredan Lada (SPLAD) -  -  -  - 15 7  9  13 21  10 5  6
  Total 4075  1702  1648  1062  10931  5845 11308 208646  2235 1681  1596  11524

Statistik Permohonan Perkhidmatan Online Lembaga Lada Malaysia 2018

 Perkhidmatan OnlineJanFebMacAprMeiJunJulOgoSepOktNovDis
 1 E-Jawatan (Transaksi Permohonan Jawatan atas Talian)                        
 2 Malaysian Pepper Transcriptome Sequencing (MPTS)                        
 3 Sistem Penggredan Lada (SPLAD)                        
  Jumlah                        

Arkib

Statistik Permohonan Perkhidmatan Online Lembaga Lada Malaysia 2017

 Perkhidmatan OnlineJanFebMacAprMeiJunJulOgoSepOktNovDis
 1 E-Jawatan (Transaksi Permohonan Jawatan atas Talian) 4071 1687  1638 1056 10906 5826 11293 280612 2205  1660  1584 11507
 2 Malaysian Pepper Transcriptome Sequencing (MPTS) 3  15  10  6  10  12 6  21  9  11  7  11
 3 Sistem Penggredan Lada (SPLAD) -  -  -  - 15 7  9  13 21  10 5  6
  Jumlah 4075  1702  1648  1062  10931  5845 11308 208646 2235 1681  1596  11524

GARIS PANDUAN PENGGUNAAN DATASET


Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat seperti di bawah.

1. Penggunaan data di bawah terma ini
    Pemilik data memberi kebenaran penggunaan data tanpa sebarang caj.

2. Pengguna boleh melaksanakan perkara yang berikut:

 • Salin, terbit, edar dan pindah data;
 • Adaptasi data;
 • Guna data secara komersial dan tidak komersial; dan
 • Gabung data dengan data lain atau rangkum data dalam produk atau aplikasi.
 
3. Sekiranya melaksanakan mana-mana daripada yang dinyatakan pada para 2, pengguna HENDAKLAH:
 • Menyatakan sumber data dalam produk atau aplikasi berdasarkan pernyataan yang ditentukan oleh pemilik data;
 • Menyediakan pautan kepada Terma Penggunaan ini; dan
 • Sekiranya pemilik data tidak menyediakan pernyataan pemilik harta intelek data, pengguna hendaklah menggunakan pernyataan seperti yang berikut:"Data dan maklumat tertakluk di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan Malaysia 1.0 "
 
4. PENGECUALIAN
   Terma Penggunaan ini tidak memperuntukkan sebarang hak terhadap:
 • Data peribadi;
 • Nama, jata, logo atau sebarang simbol rasmi pemilik data;
 • Logo organisasi sektor awam atau jabatan;
 • Lambang diraja dan lambang tentera;
 • Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya;
 • Sebarang hak harta intelek termasuk paten, tanda dagangan dan hak reka bentuk; dan
 • Dokumen identiti seperti Pasport Malaysia, MyKad.
 
5. TIADA JAMINAN
 • Data adalah dalam bentuk seperti yang disediakan oleh pemilik data. Pemilik data dikecualikan daripada sebarang representasi, waranti, obligasi dan liabiliti berhubung data; dan
 • Pemilik data tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ralat dan kehilangan data. Pemilik data juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang jenis kehilangan, kecederaan atau kerosakan kesan    daripada penggunaan data tersebut. Pemilik data tidak memberikan jaminan data disediakan secara berterusan.

6. UNDANG-UNDANG
   Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.


 DATASET GUIDELINE(Panduan Data Terbuka) FOR MALAYSIAN PEPPER BOARD/LEMBAGA LADA MALAYSIA
 
1. Layari Portal Open Data Malaysia di alamat
guideline1
2. Skrol ke bawah laman portal dan klik pada ikon Pertanian
 
 guideline2
 
3. Taip pepper pada carian data atau cari pada pembekal data set iaitu Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi
 
guideline3