Lot 1115, Jalan Utama, 93450, Kuching, Sarawak
A- A A+
Selamat Datang Ke
Portal Rasmi
LEMBAGA LADA MALAYSIA
PERBINCANGAN MENGENAI SIJIL GRED LADA DAN PERMIT LADA (IMPORT DAN EKSPORT) YANG DIKELUARKAN OLEH MPB BERSAMA PEGAWAI-PEGAWAI KASTAM NEGERI SARAWAK
Image is not available
Image is not available
MEMASTIKAN PERTUMBUHAN DAN KEMAMPANAN
INDUSTRI LADA DI MALAYSIA
MPTS
SISTEM PANGKALAN GENETIK LADA
Malaysian Pepper Transcriptome Sequencing
ePP
ePenggredan & Permit Lada
Image is not available
" Penanaman & Pengeluaran Lada
Adalah Satu Perniagaan "
JOM TANAM LADA
| ARAM NANAM LADA
PRODUK - PRODUK
SARASPICE
Hubungi Unit Saraspice, Chiew Trading di talian
082-488204 atau 082-488173
untuk maklumat lanjut.
Arrow
Arrow
Slider

PENCAPAIAN INDUSTRI (Purata Prestasi Bagi Tahun 2014- NOV 2017)

10550

Penggunaan Lada Tempatan (MT)

17078

Keluasan Tanaman Lada (HA)

10835

Eksport Lada (MT)

2663

Import Lada (MT)

 Mobile Apps
Description
Download
DR LADA
Aplikasi Mudah Alih Bagi Tanaman Lada Hitam
logo lembaga lada malaysia mpb
Aplikasi Dr.Lada membolehkan pengguna untuk mengenalpasti penyakit dan serangga perosak lada berdasarkan simptom dan seterusnya mengesyorkan rawatan yang sewajarnya. Aplikasi ini mengandungi maklumat gambar, simptom dan kawalan bagi 10 jenis penyakit dan 6 jenis serangga perosak lada. Maklumat lain seperti glosari dan maklumat direktori turut dimasukkan.
 
Aplikasi ini memudahkan pengguna mengaksesnya tanpa batasan lokasi dan masa, mesra pengguna dan dapat digunakan tanpa memerlukan capaian internet. Kelebihan ini membolehkan pekebun kecil mengguna aplikasi ini di kebun atau ladang yang terletak di kawasan pedalaman. Ia dapat membantu khususnya pekebun kecil tanaman lada dalam mencapai maklumat penyakit dan serangga perosak serta jenis kawalan dengan lebih efisien di samping mengurangkan kos dan memperkukuhkan lagi perkhidmatan pengembangan MPB kepada golongan sasaran.
 
Pre-requisite : Android Smartphone
Guide : Click on Android Icon to go to Google Play Store download page and double click to install.
Commodities Daily Price
This mobile application show Daily Prices of Malaysia Main Commodities namely palm oil, rubber, cocoa, pepper and kenaf
Pre-requisite : Android Smartphone
Guide : Click on Android Icon to download and double click to install.