Lot 1115, Jalan Utama, 93450, Kuching, Sarawak
A- A A+
Selamat Datang Ke
Portal Rasmi
LEMBAGA LADA MALAYSIA
MEMASTIKAN PERTUMBUHAN DAN KEMAMPANAN
INDUSTRI LADA DI MALAYSIA
MPTS
SISTEM PANGKALAN GENETIK LADA
Malaysian Pepper Transcriptome Sequencing
ePP
ePenggredan & Permit Lada
Image is not available
" Penanaman & Pengeluaran Lada
Adalah Satu Perniagaan "
JOM TANAM LADA
| ARAM NANAM LADA
PRODUK - PRODUK
SARASPICE
Hubungi Unit Saraspice, Chiew Trading di talian
082-488204 atau 082-488173
untuk maklumat lanjut.
Arrow
Arrow
Slider

PENCAPAIAN INDUSTRI (Purata Prestasi Bagi Tahun 2014- NOV 2017)

10550

Penggunaan Lada Tempatan (MT)

17078

Keluasan Tanaman Lada (HA)

10835

Eksport Lada (MT)

2663

Import Lada (MT)

Aplikasi Mudah Alih / Mobile Apps  Descripsi/ Description Muat Turun Download
 ePANDUAN LADA
EpanduanICON
 

E-Panduan adalah aplikasi untuk penyampaian pengetahuan kaedah penanaman dan pemprosesan Lada manakala NutriLada pula merupakan aplikasi untuk mengenalpasti masalah berkaitan nutrisi pada pokok lada. Aplikasi Mudah Alih E-Panduan Kaedah Penanaman Lada atau E-Panduan dibangunkan khas untuk memberi maklumat mengenai cara-cara penyediaan dan penanaman lada melalui video. Terdapat 14 buah video pendek, 7 dalam Bahasa Malaysia dan 7 lagi dalam bahasa Iban dimuatkan ke dalam aplikasi ini yang mana pengguna boleh memilih video yang dikehendaki untuk dimuat turun. Selain itu, Jadual Kursus Teknologi Pengeluaran Lada (KTPL) yang terkini dan kalkulator pengiraan Kos Pulangan Hasil juga boleh didapati di dalam aplikasi ini untuk menjadi panduan para pengguna yang berminat untuk mengikuti kursus tersebut; dan yang ingin membuat pengiraan ringkas jumlah jualan yang akan diperolehi berdasarkan  kuantiti dan harga terkini lada.

Pre-requisite : Android Smartphone
Guide : Click on Android Icon to go to Google Play Store download page and double click to install.
 
 NutriLADAnutri logo 2  
Aplikasi Mudah Alih Pengurusan Nutrien Lada atau NutriLada pula berfungsi untuk memberi maklumat berkaitan nutrisi penting bagi penanaman lada di samping membantu penanam lada di dalam mengenalpasti masalah-masalah berkaitan nutrisi lada. Terdapat gambar, simptom dan rawatan bagi masalah berkaitan 10 jenis nutrien penting untuk lada di dalam aplikasi ini bagi membolehkan pengguna untuk mengenal pasti masalah berkaitan nutrisi lada berdasarkan simptom dan seterusnya mengesyorkan rawatan yang perlu dilakukan. Di samping itu, maklumat mengenai jenis baja, jadual pembajaan dan glosari juga turut dimasukkan.
 
Deskripsi ringkas:
Aplikasi Mudah Alih bagi Pengurusan Nutrisi dan Diagnosis Masalah Berkaitan Nutrisi Lada

Fungsi:
Memberi maklumat berkaitan nutrisi penting bagi penanaman lada di samping membantu penanam lada mengenalpasti masalah-masalah berkaitan nutrisi lada.
 
Pre-requisite : Android Smartphone
Guide : Click on Android Icon to go to Google Play Store download page and double click to install.
 
 
DR LADA
 
logo lembaga lada malaysia mpb
 
Aplikasi Dr.Lada membolehkan pengguna untuk mengenalpasti penyakit dan serangga perosak lada berdasarkan simptom dan seterusnya mengesyorkan rawatan yang sewajarnya. Aplikasi ini mengandungi maklumat gambar, simptom dan kawalan bagi 10 jenis penyakit dan 6 jenis serangga perosak lada. Maklumat lain seperti glosari dan maklumat direktori turut dimasukkan.
 
Aplikasi ini memudahkan pengguna mengaksesnya tanpa batasan lokasi dan masa, mesra pengguna dan dapat digunakan tanpa memerlukan capaian internet. Kelebihan ini membolehkan pekebun kecil mengguna aplikasi ini di kebun atau ladang yang terletak di kawasan pedalaman. Ia dapat membantu khususnya pekebun kecil tanaman lada dalam mencapai maklumat penyakit dan serangga perosak serta jenis kawalan dengan lebih efisien di samping mengurangkan kos dan memperkukuhkan lagi perkhidmatan pengembangan MPB kepada golongan sasaran.
 
Pre-requisite : Android Smartphone
Guide : Click on Android Icon to go to Google Play Store download page and double click to install.
 
Commodities Daily Price 
 
This mobile application show Daily Prices of Malaysia Main Commodities namely palm oil, rubber, cocoa, pepper and kenaf
Pre-requisite : Android Smartphone
Guide : Click on Android Icon to download and double click to install.