Lot 1115, Jalan Utama, 93450, Kuching, Sarawak
A- A A+

UCAPAN PERASMIAN YB TAN SRI WILLIAM MAWAN IKOM PENGERUSI LEMBAGA LADA MALAYSIA SEMPENA PROGRAM JELAJAH SARAWAK – JOM TANAM LADA DAERAH PAKAN DI RUMAH GEORGE ANAK CHUNGUT, NG. NANSANG, PAKAN, BAHAGIAN SARIKEI

UCAPAN PERASMIAN
YB TAN SRI WILLIAM MAWAN IKOM
PENGERUSI LEMBAGA LADA MALAYSIA
 
SEMPENA PROGRAM JELAJAH SARAWAK – JOM TANAM LADA DAERAH PAKAN
 
DI RUMAH GEORGE ANAK CHUNGUT, NG. NANSANG, PAKAN, BAHAGIAN SARIKEI
 

26 OKTOBER 2017 (KHAMIS)

YB Encik Rolland Duat Ak Jubin
Kaban Kunsil Negeri N48 Meluan
 
YBrs. Dr. Harry Entebang
Ketuai Direktor
Lembaga Lada Malaysia
 
Encik Faizal Bin Yusop
Pemesai ari Upis Menteri Kebun Bedandang Besai Enggau Komoditi Malaysia (MPIC)
 
YBrs. Dr. Elli Luhat
Ahli Lembaga Pengarah MPB
 
Puan Nurashiqin Binti Abdul Rahman
Pengari ari Upis Residen Bahagian Sarikei
 
Temenggong Mambu Ikom
 
Tuai Rumah George Anak Chungut,
 
Pemesai-pemesai upis perintah / pengulu / Ketuai Mesyarakat enggau bala tuai-tuai rumah/ raban pemberita sereta bala mayuh ti dipebasaka semua. Selamat pagi sereta salam 1 Malaysia.
 • Keterubah ya aku deka meri puji sereta terima kasih ngagai Tuhan laban Program Jom Tanam Lada ti berambaika leka jaku “ Betanam Sereta Ngeluarka Lada Sebengkah Ari Pengawa Dagang” ke diatur Upis Lembaga Lada Malaysia (MPB) udah datai ba pelilih menua Pakan ianya ba Rh. George Anak Chungut, Nanga Nansang. Aku mega enggau pengaga ati ngelaluka penatai bala mayoh ke ulih datai bergelumu lebih agi kita ari Pakan, Julau
enggau Bintangor sama ngau ngerami Program Jom Tanam Lada baka ka pagitu.
 • Aku temegah amat laban program ke bakatu tau meri reti ka amat besai ngagai kitai ke diau ba rumah panjai ti ngemeranka pengawa betanamka lada laban ulih betemu enggau bala pemesai-pemesai ari upis lada ke bisi datai ditu. Baka ka saritu sida datai lalu meri jaku penerang ngagai kitai bekaul enggau lada awakka kitai nyemetak agi nemu laban pelilih menua Pakan tu siti ari menua ti pemadu mayuh serta terbilang mansutka asil lada ba menua Sarawak ka bisi 5,800 pekebun lada ngau pemesai dandang kebun 1,958 hektar. Ba taun 2016, pemayuh duit asil ari lada bisi RM108 juta ringgit.
Yang Berhormat, Ketuai-ketuai perintah sereta bala mayuh ti dipebasa,
 • Tuju program tu diatur ngambika meri peransang serta ngansak kita ke ba rumah panjai ngambika betanam serta nambahka agi lada kelebih agi bala sida ke nembiak rebak baru serta bala mayuh ke bisi ati ka nanam lada . Program ke sebaka udah mega dipejalaika ba menua Sri Aman, Betong, Lahad Datu Sabah serta di Semenanjung Malaysia.
 • Tiga minggu tu tadi kitai sama bela nemu pengerami Pesta Lada ba Julau udah diatur Upis Residen Julau enggau naka ya pengerami ari 6-15 oktober 2017. Hari ke sama mega, MPB bisi ngatur Pesta Lada 13-15 Oktober 2017 ba Kuching lalu ngerami genap 10 taun MPB udah ditumbuhka. Pengawa ke bakatu meri besai amat reti ngagai kitai ke betanamka lada laban perintah seruran ngemata sereta ngatur mayuh program dikena ngelaku ka agi industri lada di menua tu ngagai mensia mayuh.
 • Kitai sama bela nemu, pengawa ke bekebun lada segi meri penguntung laban ulih nambahka penatai pemisi kelebih agi kitai ke diau ba menua pesisir. Tajapan ekonomi ti enda tentu manah, tang nya ukai nyadi penanggul laban industri lada siti komoditi ti meri penantai pemisi eksport menua Malaysia ninting taun. 
Yang Berhormat, Ketuai-ketuai perintah sereta bala mayuh ti dipebasa,
 • Naka diatu, MPB seruran meri bantu sereta ajar ngagai urang ke bekebun lada ngambika sida ulih mansut ka asil lada ti mayuh sereta ngembuan kualiti ti pemadu tinggi baka ke udah ditetapka MPB. Tikas pemanah lada ba menua Malaysia ianya siti ari identiti lada Sarawak ti dikembuan ari jeman keliaka semampai bulih peminta ti tinggi ari bala urang ti bedagang ka lada ba menua Malaysia enggau makit dagang antarabansa. Dikena ngetanka pemanah kualiti lada dia MPB seruran chakah meri latih sereta lica kena ngiri penemu ngambika urang ke bekebun lada ulih ngembuan penemu chara nanam, ngintu sereta memproses lada enggau chara ti betul.
 • Kami nemu senentang penanggul ti nuntung urang ke bekebun lada maya rega lada ti balat nurun ba pun taun tu tadi. Nya alai, MPB udah nganjung peminta ngagai perintah besai menua Malaysia nengah Upis Menteri Kebun Bedandang Besai enggau Komoditi (MPIC) ngambi nyediaka Atur Pengelikun Sosial, tauka dikumbai urang mekanisme Jaringan Keselamatan Sosial (Social Safety Net) ngambika ulih meri bantu maya rega lada nurun.
 • Enti nyema mekanisme ke bakatu ulih digaga ba urang ke bekebun getah, nadai kebuah perintah enda meri bantuka sebaka ngagai urang ke bekebun lada. Aku arap amat ati enti bantuka bakatu ulih diberi ngagai urang ke bekebun lada ba menua pesisir ti agi ngemeranka betanam lada nyadi siti ari pun penatai pemisi.
 • Nya alai, aku ngarapka kita ke bekebun ulih liat ati napi rega lada ke nurun niki ba makit antaranbansa laban pekara nya bepun ari peminta makit dunya, lalu ukai bepanggai ba Upis Lada sekali ka perintah besai.
 • Nya kebuah, MPB sigi semampai nyediaka bantu ngagai urang ke bekebun lada ba baruh Skim Tanaman Baharu Lada. Program tu, ngayanka pemereti ati perintah kelebih agi MPB ti seruran ngemeranka komoditi lada lebih agi kitai di Sarawak. Nya alai, urang ke bekebun lada dipinta seruran nyaga sereta ngintu kebun enggau manah awakka ulih meri asil ti maioh sereta bekualiti manah lalu ulih meri penatai pemisi ke pemadu tinggi ngagai ruang bilik.
Yang Berhormat, Ketuai-ketuai perintah sereta bala mayuh ti dipebasa,
 • Sebedau aku nyurutka diri, sekali agi aku meri pengaga ati enggau terima kasih ngagai MPB ke udah ngatur program Jom Tanam Lada di pelilih menoa Pakan serta TR. George ngau bala nembiak ia ke udah kiruh nulung ngatur program tu.
 • Aku ngarapka program ke bakatu ulih diteruska ba taun-taun ti deka datai laban ia nyadi ke pelasar ti nyemetak bendar dikena meri penerang serta peransang ngagai urang ke diau ba menua pesisir kelebih agi sida ti ngemeranka pengawa betanam ka lada.
 • Jaku lalau ke penudi ngagai balaka betanam lada, aku ngarap ka kita anang leju anang lembau ngerembika pengawa betanam lada nyadika Sebengkah Ari Pengawa Dagang ti ulih meri penguntung.
 • Enggau tu, aku bejadika pengerami Program Jom Tanam Lada 2017 ba Rh. George Ak Chungut, Nanga Nansang, Pakan.
Terima kasih.
Chairman
Lembaga Lada Malaysia
         
26 Oktober 2017