Lot 1115, Jalan Utama, 93450, Kuching, Sarawak
A- A A+

MS ISO 9001:2008 Perkhidmatan Pembelian Lada di Sarikei & Bintangor

Trading1Unit perdagangan Lembaga Lada Malaysia cawganan Bintangor dan Sarikei telah menerima akreditasi melalui pensijilan MS ISO 9001: 2008 [Peruntukan Perkhidmatan Lada di premis: operasi Sarikei dan Bintangor pada 12 Julai 2013. Pensijilan ini akan memperbaharui setiap 3 tahun.

Lembaga Lada Malaysia ditubuhkan di bawah 2006 Akta Lembaga Lada Malaysia (Akta 656) diamanahkan dengan tugas mengawasi pembangunan keseluruhan industri lada di Malaysia berkuatkuasa 1st Januari 2007. Aktiviti perdagangan merangkumi pembelian dan penjualan lada yang merupakan satu mekanisme teras untuk memudahkan pembangunan industri pengeluaran lada di Malaysia. Sehubungan itu, Lembaga Lada Malaysia akan memberikan perkhidmatan yang cemerlang untuk membeli lada. Teras kualiti kami adalah untuk memastikan bahawa pembekal kami mendapatkan perkhidmatan terbaik apabila mereka menjual hasil lada mereka. Selaras dengan keperluan MS ISO 9001: 2008 Standard 5.3, pihak pengurusan komited dalam polisi kualiti untuk:
  • menyediakan perkhidmatan yang terbaik dalam membelian lada dari penjual
  • Sentiasa menyemak semula dan sentiasa meningkatkan keberkesanan dasar dan sistem pengurusan kualiti melalui :
  1. interaksi dengan pekebun lada yang menjual hasil lada mereka i
    1. melalui komunikasi yang berkesan dalam organisasi; dan
    2. melalui peningkatan penggunaan teknologi maklumat;
Untuk mengekalkan tahap kecekapan yang tinggi dan etika kerja di kalangan ahli-ahli kakitangannya bagi mengekalkan privasi, objektiviti, kredibiliti, dan integriti dalam semua urusan operasi sistem pengurusan kualiti;
  • Menyediakan rangka kerja untuk mewujudkan dan menyemak objektif-objektif kualiti.
Pengiktirafan ini adalah berdasarkan audit Dalaman (MPB) dan Juruaudit (Pensijilan AJA). Audit dijalankan setiap tahun untuk memastikan bahawa Unit perdagangan pembelian beroperasi dalam lingkungan garis panduan yang telah ditetapkan. Hasil daripada laporan audit akan dikemukakan kepada unit perdagangan di penghujung hari audit. Kajian semula pengurusan Mesyuarat akan dijalankan setiap tahun selepas audit dalaman untuk meningkatkan pengedar dalam pembelian dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Pengiktirafan akreditasi telah memberi keyakinan kepada pelanggan dalam operasi, dari dalam dan luar negara, tentang skop membeli lada.