Aplikasi Mudah Alih

*UNTUK MAKLUMAN APLIKASI MUDAH ALIH LEMBAGA LADA MALAYSIA MASIH DALAH PROSES PEMBANGUNAN. DIKONGSIKAN DISINI APLIKASI MUDAH ALIH KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN & KOMODITI MALAYSIA YANG BERKAITAN DENGAN MPB.

​​Aplikasi Mudah Alih​KeteranganMuat Turun
Harga Harian Komoditi

Aplikasi ini memaparkan Harga Harian bagi Komoditi Utama Malaysia iaitu kelapa sawit, getah, koko, lada dan kenaf

Pra-Syarat : Android Smartphone
Cara-cara : Klik pada logo Android untuk muat turun. Kemudian klik dua kali pada aplikasi untuk install.