Mesyuarat Lembaga Pengarah MPB Bilangan 2 2017

Mesyuarat Jawatankusa Perjawatan dan Lembaga telah diadakan pada 16 dan 17 Jun 2017 di Ibu Pejabat, Lembaga Lada Malaysia.