SMS Harga Lada

A.Untuk Purata Harga Lada Tempatan (Sarawak) :
TAIP: MPB  HARGA  SARAWAK dan hantar ke 15888
 
B.Untuk Purata Harga Mengikut Bahagian:
TAIP: MPB  HARGA  KUCHING dan hantar ke 15888
TAIP: MPB  HARGA  SAMARAHAN dan hantar ke 15888
TAIP: MPB  HARGA  SRI AMAN dan hantar ke 15888 
TAIP: MPB  HARGA  BETONG dan hantar ke 15888
TAIP: MPB  HARGA  SARIKEI dan hantar ke 15888
TAIP: MPB  HARGA  BINTANGOR dan hantar ke 15888
TAIP: MPB  HARGA  SIBU dan hantar ke 15888
TAIP: MPB  HARGA  BINTULU dan hantar ke 15888
TAIP: MPB  HARGA  BATU NIAH dan hantar ke 15888
 
*Pengguna juga boleh meletakkan tarikh sekiranya mahu merujuk kepada harga lada pada tarikh yang tertentu.
CTH: MPB HARGA SARAWAK 5/5/2008
 
C.Untuk Harga Belian Lada MPB :
TAIP: MPB  HARGA  BELIAN dan hantar ke 15888