Lot 1115, Jalan Utama, 93450, Kuching, Sarawak
A- A A+

Keputusan Sebut Harga Lembaga Lada Malaysia 2017

Bil. Nombor  Tajuk Nama Syarikat Harga Tarikh
  Sebut Harga Sebut Harga   Tawaran (RM)  
1 MPB/SH/2017/1 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN CORPEX SDN. BHD.            87,000.00 20 MAC 2017
         15,000 GUNI JUT BAHARU DAN BELUM          
TERPAKAI KEPADA BAHAGIAN
PERDAGANGAN LEMBAGA LADA
MALAYSIA, KUCHING, SARAWAK.      
2 MPB/SH/2017/2 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN EXPERT SECURITY            65,177.28 20 MAC 2017
    BAGI BANGUNAN & KAWASAN PEJABAT SERVICES SDN. BHD.    
    LEMBAGA LADA MALAYSIA, WILAYAH      
    SEMENANJUNG MALAYSIA YANG      
    TERLETAK DI SENAI, JOHOR D. TAKZIM      
3 MPB/SH/2017/3 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONE/ Pelantikan secara panel        114,498.00 20 MAC 2017
    CARTRIDGE YANG TULEN (GENUINE) GEOIMEJ TECHNOLOGIES S/B (anggaran keperluan)  
    BARU DAN BELUM TERPAKAI KEPADA DUCAN TADING COMPANY  
    PEJABAT LEMBAGA LADA MALAYSIA    
4 MPB/SH/2017/4 CADANGAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL YAHOS SDN. BHD.        126,720.00 20 MAC 2017
    MENYEDIA DAN MENGHIDANG   (anggaran keperluan)  
    MAKANAN BERMASAK ISLAM DI PUSAT    
    LATIHAN DAN PENGEMBANGAN LADA      
    KUCHING, SARAWAK.      
5 MPB/SH/2017/5 PEMBEKALAN, PENGHANTARAN, SYARIKAT SEDIA JAYA        280,380.00 20 MAC 2017
    PEMASANGAN DAN UJILAKSANA SATU EAST-BIO SYSTEM SDN.BHD.            85,913.00  
    (1) UNIT CENTRIFUGAL VACUUM      
    EVAPORATOR, SATU (1) UNIT TISSUE      
    DISRUPTOR DAN SATU (1) UNIT      
    VACUUM CONCENTRATOR YANG      
    LENGKAP, BARU DAN BELUM TERPAKAI      
    UNTUK LEMBAGA LADA MALAYSIA      
    KUCHING, SARAWAK.      
6 MPB/SH/2017/6 PEMBEKALAN, PENGHANTARAN, EXCEL RESOURCES        165,400.00 20 MAC 2017
    PEMASANGAN DAN UJILAKSANA SATU SYARIKAT SEDIA JAYA            63,950.00  
    (1) UNIT UNIT PLANT BIOREACTOR WITH      
    WORKSTATION, SATU (1) UNIT      
    SPECTRORADIOMETER DAN SATU (1) UNIT      
    VACUUM TUMBLER-MARINATING MACHINE      
    YANG LENGKAP, BARU DAN BELUM      
    TERPAKAI UNTUK LEMBAGA LADA M`SIA      
    KUCHING, SARAWAK.      
7 MPB/SH/2017/7 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN INDAH PAPER INDUSTRIES        207,550.00 31 JULAI 2017
    TIGA (3) JENIS 4 PLY KRAFT PAPER SDN. BHD.    
    BAG BAHARU DAN BELUM TERPAKAI      
    KEPADA LEMBAGA LADA MALAYSIA,      
    KUCHING      
8 MPB/SH/2017/8 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN EMCOR SDN. BHD.        74,700.00 20 MAC 2017
    1,500 UNIT FLEXIBLE INTERMEDIATE BULK      
    CONTAINER (BULK BAGS) BAHARU DAN      
    BELUM TERPAKAI KEPADA BAHAGIAN      
    PERDAGANGAN LEMBAGA LADA M`SIA      
9 MPB/SH/2017/9 PERKHIDMATAN PENERBITAN VIDEO ASA ESA SDN. BHD.        102,000.00 20 MAC 2017
    PANDUAN PENYEDIAAN & PENANAMAN      
    POKOK LADA UNTUK LEMBAGA LADA      
    MALAYSIA      
10 MPB/SH/2017/10 PEMBANGUNAN APLIKASI MOBIL SARAWAK INFORMATION        139,535.00 25 MEI 2017
    (MOBILE APPS) UNTUK LEMBAGA LADA SYSTEM SDN. BHD.    
    MALAYSIA      
11 MPB/SH/2017/11 CADANGAN PEMBAIKAN BUMBUNG DAN SHUMS ENTERPRISE        42,500.00 25 MEI 2017
    PANCUR SERTA KERJA-KERJA PEMBAIKAN      
    BERKAITAN DI GUDANG PENGISARAN, IBU      
    PEJABAT MPB KUCHING, SARAWAK.      
12 MPB/SH/2017/12 PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PUTARAN SEMASA S/B        50,448.00 10 JULAI 2017
    PENCETAK PELBAGAI FUNGSI KEPADA IBU      
    PEJABAT LEMBAGA LADA MALAYSIA,      
    KUCHING, SARAWAK.      
13 MPB/SH/2017/15 CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA JONI MORNI ENTERPRISE        28,940.00 10 JULAI 2017
    ELEKTRIK UNTUK PEJABAT MPB SIBU      
14 MPB/SH/2017/16 KERJA-KERJA PEMBAIKAN DI PEJABAT PERNIAGAAN RASHIDAN        61,536.00 10 JULAI 2017
    LEMBAGA LADA MALAYSIA WILAYAH      
    SEMENANJUNG, JOHOR.      
15 MPB/SH/2017/17 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG JOHNCO ENTERPRISE        57,899.00 24 JULAI 2017
    MENGUJI, MENTAULIAH& MENYELENGGARA      
    (DALAM TEMPOH JAMINAN) SISTEM      
    KESELAMATAN KAMERA LITAR TERTUTUP      
    (CCTV) YANG BARU DAN BELUM TERPAKAI      
    DI PEJABAT MPB CAWANGAN SARIKEI      
16 MPB/SH/2017/18 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG BUSINESS CONCEPTS        39,730.00 24 JULAI 2017
    MENGUJI,MENTAULIAH & MENYELENGGARA MANAGEMENT SDN. BHD.    
    (DALAM TEMPOH JAMINAN) SISTEM      
    KESELAMATAN KAMERA LITAR TERTUTUP      
    (CCTV) YANG BARU DAN BELUM TERPAKAI      
    DI PEJABAT MPB CAWANGAN BETONG      
17 MPB/SH/2017/19 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG MUNAN TRADING        64,100.00 24 JULAI 2017
    MENGUJI, MENTAULIAH & MENYELENGGARA COMPANY SDN. BHD.    
    (DALAM TEMPOH JAMINAN) SISTEM      
    KESELAMATAN KAMERA LITAR TERTUTUP      
    (CCTV) YANG BARU DAN BELUM TERPAKAI      
    DI PEJABAT MPB CAWANGAN SIBU      
18 MPB/SH/2017/20 KERJA-KERJA PEMBINAAN DAN PENYIAPAN PERNIAGAAN RASHIDAN        35,000.00 16 OGOS 2017
    2 UNIT PELANTAR JEMURAN LADA DI PALOH      
    KLUANG, JOHOR.      
19 MPB/SH/2017/22 KERJA-KERJA PEMBINAAN DAN PENYIAPAN NAPIYOS ENTERPRISE        19,270.00 30 OKT. 2017
    1 UNIT PELANTAR JEMURAN LADA DI AJIL      
    TERENGGANU.      
20 MPB/SH/2017/23 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MESIN IPMJ HOLDINGS S/B        56,784.00 16 OGOS 2017
    PEMOTONG RUMPUT YANG BAHARU DAN      
    BELUM TERPAKAI UNTUK PROGRAM 1AZAM      
    KEPADA LEMBAGA LADA MALAYSIA      
21 MPB/SH/2017/24 CADANGAN PEMBAIKAN RUANG LOBI UTAMA T.J SUPPLIES ENTERPRISE        89,074.80 30 OKT. 2017
    DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LEMBAGA      
    LADA M`SIA IBU PEJABAT KUCHING, S`WAK.      
22 MPB/SH/2017/25 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TIME GUARDS SDN. BHD.        41,062.56 30 OKT. 2017
    BAGI BANGUNAN & KAWASAN PEJABAT      
    LEMBAGA LADA MALAYSIA WILAYAH SABAH      
    TERLETAK DI KOTA KINABALU, SABAH (BAGI      
    TEMPOH 1/1/2018 - 31/12/2018)      
23 MPB/SH/2017/26 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN FRONTLINE GUARD        380,822.40 30 OKT. 2017
    BAGI BANGUNAN & KAWASAN IBU SECURITY SERVICES S/B    
    PEJABAT DAN PEJABAT-PEJABAT CAWANGAN TIME GUARDS SDN. BHD.        82,353.60  
    LEMBAGA LADA MALAYSIA DI NEGERI S`WAK      
    (BAGI TEMPOH 1/1/2018 - 31/12/2018)      
           
24 MPB/SH/2017/27 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR RACUN PERTUBUHAN PELADANG        87,927.20 13 NOV. 2017
    PERTANIAN KEPADA LEMBAGA LADA M`SIA NEGERI SARAWAK    
    BAGI PROGRAM 1AZAM      
           
25 MPB/SH/2017/29 KERJA-KERJA PEMBINAAN DAN PENYIAPAN SRI SM JAYA ENTERPRISE        24,785.05 13 NOV. 2017
    SATU (1) UNIT STOR PENYIMPANAN DI RH.      
    MENYIMBANG, ULU ENTAIH, PAKAN      
           
26 MPB/SH/2017/30 KERJA-KERJA PEMBINAAN DAN PENYIAPAN 2 PIRING ENTERPRISE        33,660.00 30 OKT. 2017
    UNIT PELANTAR JEMURAN LADA DI       
    BAHAGIAN SIBU.