Pejabat Lembaga Lada Malaysia (MPB) Cawangan Sarikei terletak di BDC Industrial Area, P.O Box 279, 96107, Sarikei, Sarawak bertujuan untuk menyelia aktiviti industri lada meliputi kawasan Sarikei, Pakan dan Rapok. Terdapat pelbagai unit di pejabat cawangan ini dengan peranan dan tanggungjawab utama seperti berikut :
 
  • Melaksanakan Program Pembangunan Penanaman Lada dengan mengagihkan input pertanian, perkakasan ladang, dan bantuan infrastruktur ladang.
  • Melaksanakan aktiviti perdagangan setempat dan di ladang daripada pekebun dan usahawan.
  • Menganjurkan latihan dan aktiviti pengembangan melalui Kursus Tanaman dan Pengeluaran Lada (KTPL), Pemindahan Teknologi (ToT) dan kursus In-Situ untuk menambahkan pengetahuan pekebun dalam pelbagai aspek teknik penanaman baru khasnya pengurusan ladang lada.
  • Memberikan sokongan teknikal untuk pemprosesan dan penggredan lada di peringkat ladang untuk menghasilkan lada berkualiti.
  • Melaksanakan perkhidmatan Kawalan Kualiti, Penggredan dan Makmal.
  • Melaksanakan perkhidmatan Pemprosesan Kering dan Basah.

Hubungi:

En. Basil Linang
Ketua Pejabat Cawangan
Ketua Pejabat Cawangan - Sarikei
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alamat:

BDC Industrial Area
P.O. Box 279,
96107 Sarikei, Sarawak
Tel: 084654161  Fax: 084-653510 Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 logo en KSN KPK2 sawit get timber tembakau koko IPC doa Links IIM Saraspicelogo

Contact Us!

Malaysian Pepper Board
Lot 1115, Jalan Utama, 93450, Kuching, Sarawak
Tel       :    +6 082 331811
Fax      :    +6 082 336877
Email  :    info@mpb.gov.my
Copyright © 2021 Malaysian Pepper Board (MPB)
Visitor :
Latest Update On :

The Government and Malaysian Pepper Board shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this site.
Best viewed using Google Chrome & Modzilla Firefox with the resolution of 1920 x 1080.