GARIS PANDUAN PENGGUNAAN DATASET


Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat seperti di bawah.

1. Penggunaan data di bawah terma ini
    Pemilik data memberi kebenaran penggunaan data tanpa sebarang caj.

2. Pengguna boleh melaksanakan perkara yang berikut:

 • Salin, terbit, edar dan pindah data;
 • Adaptasi data;
 • Guna data secara komersial dan tidak komersial; dan
 • Gabung data dengan data lain atau rangkum data dalam produk atau aplikasi.
 
3. Sekiranya melaksanakan mana-mana daripada yang dinyatakan pada para 2, pengguna HENDAKLAH:
 • Menyatakan sumber data dalam produk atau aplikasi berdasarkan pernyataan yang ditentukan oleh pemilik data;
 • Menyediakan pautan kepada Terma Penggunaan ini; dan
 • Sekiranya pemilik data tidak menyediakan pernyataan pemilik harta intelek data, pengguna hendaklah menggunakan pernyataan seperti yang berikut:"Data dan maklumat tertakluk di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan Malaysia 1.0 "
 
4. PENGECUALIAN
   Terma Penggunaan ini tidak memperuntukkan sebarang hak terhadap:
 • Data peribadi;
 • Nama, jata, logo atau sebarang simbol rasmi pemilik data;
 • Logo organisasi sektor awam atau jabatan;
 • Lambang diraja dan lambang tentera;
 • Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya;
 • Sebarang hak harta intelek termasuk paten, tanda dagangan dan hak reka bentuk; dan
 • Dokumen identiti seperti Pasport Malaysia, MyKad.
 
5. TIADA JAMINAN
 • Data adalah dalam bentuk seperti yang disediakan oleh pemilik data. Pemilik data dikecualikan daripada sebarang representasi, waranti, obligasi dan liabiliti berhubung data; dan
 • Pemilik data tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ralat dan kehilangan data. Pemilik data juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang jenis kehilangan, kecederaan atau kerosakan kesan    daripada penggunaan data tersebut. Pemilik data tidak memberikan jaminan data disediakan secara berterusan.

6. UNDANG-UNDANG
   Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.


 DATASET GUIDELINE(Panduan Data Terbuka) FOR MALAYSIAN PEPPER BOARD/LEMBAGA LADA MALAYSIA
 
1. Layari Portal Open Data Malaysia di alamat
2. Skrol ke bawah laman portal dan klik pada ikon Pertanian
3. Taip pepper pada carian data atau cari pada pembekal data set iaitu Kementerian Industri Utama
PemegangTaruhAwamnew
StaffMPBnew

Lembaga Lada Malaysia
AddLot 1115, Jalan Utama, 93450, Kuching, Sarawak
Tel +6 082 331811 Fax+6 082 336877
webmaster@mpb.gov.my
 logo ms  KSN  KPK2  sawit  get  timber tembakau  koko IPC doa Links IIM Saraspicelogo

Hubungi Kami

Lembaga Lada Malaysia
Lot 1115, Jalan Utama, 93450, Kuching, Sarawak
Tel       :    +6 082 331811
Fax      :    +6 082 336877
Email  :    info@mpb.gov.my
Hakcipta Terpelihara © 2021 Lembaga Lada Malaysia (MPB)
Pelawat :
Dikemaskini Pada :

Kerajaan dan Lembaga Lada Malaysia tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperoleh dari laman web ini. Paparan terbaik menggunakan Google Chrome dan Modzilla Firefox dengan resolusi 1920 x 1080.