Data Terbuka

 #   
 Set Data
 Format
 1
 XLS
 2
 XLS
 3
XLS
 4
XLS
 5
 XLS
 6
XLS

 

dtsa logo

 


Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0
Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat seperti di bawah.
  1. Penggunaan data di bawah terma ini
    Pemilik data memberi kebenaran penggunaan data tanpa sebarang caj.
  1. Pengguna boleh melaksanakan perkara yang berikut:
    (i) Salin, terbit, edar dan pindah data;
   (ii) Adaptasi data;
   (iii) Guna data secara komersial dan tidak komersial; dan
   (iv) Gabung data dengan data lain atau rangkum data dalam produk atau  
   aplikasi.
  1. Sekiranya melaksanakan mana-mana daripada yang dinyatakan pada para 2, pengguna HENDAKLAH:
    (i) Menyatakan sumber data dalam produk atau aplikasi berdasarkan
    pernyataan yang ditentukan oleh pemilik data;
    (ii) Menyediakan pautan kepada Terma Penggunaan ini; dan
    (iii) Sekiranya pemilik data tidak menyediakan pernyataan pemilik harta intelek data, pengguna hendaklah menggunakan  
    pernyataan seperti yang berikut: "Data dan maklumat tertakluk di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan Malaysia 
    1.0 "
  1. PENGECUALIAN
    Terma Penggunaan ini tidak memperuntukkan sebarang hak terhadap:
(i) Data peribadi;
(ii) Nama, jata, logo atau sebarang simbol rasmi pemilik data;
(iii) Logo organisasi sektor awam atau jabatan;
(iv) Lambang diraja dan lambang tentera;
(v) Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya;
(vi) Sebarang hak harta intelek termasuk paten, tanda dagangan dan hak reka bentuk; dan
(vii) Dokumen identiti seperti Pasport Malaysia, MyKad.
  1. TIADA JAMINAN
    (i) Data adalah dalam bentuk seperti yang disediakan oleh pemilik data. Pemilik data dikecualikan daripada sebarang 
    representasi, waranti, obligasi dan liabiliti berhubung data; dan
    (ii) Pemilik data tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ralat dan kehilangan data. Pemilik data juga tidak bertanggungjawab 
    terhadap sebarang jenis kehilangan, kecederaan atau kerosakan kesan daripada penggunaan data tersebut. Pemilik data tidak 
    memberikan jaminan data disediakan secara berterusan.
  1. UNDANG-UNDANG
    Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data 
    tersebut.
Tarikh Pindaan: 30 SEPTEMBER 2015
PemegangTaruhAwamnew
StaffMPBnew

Lembaga Lada Malaysia
AddLot 1115, Jalan Utama, 93450, Kuching, Sarawak
Tel +6 082 331811 Fax+6 082 336877
webmaster@mpb.gov.my
 logo ms  KSN  KPK2  sawit  get  timber tembakau  koko IPC doa Links IIM Saraspicelogo

Hubungi Kami

Lembaga Lada Malaysia
Lot 1115, Jalan Utama, 93450, Kuching, Sarawak
Tel       :    +6 082 331811
Fax      :    +6 082 336877
Email  :    info@mpb.gov.my
Hakcipta Terpelihara © 2021 Lembaga Lada Malaysia (MPB)
Pelawat :
Dikemaskini Pada :

Kerajaan dan Lembaga Lada Malaysia tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperoleh dari laman web ini. Paparan terbaik menggunakan Google Chrome dan Modzilla Firefox dengan resolusi 1920 x 1080.