FAQ  | Contact  | Complain  |Sitemap

Aplikasi Mudah Alih

​​Aplikasi Mudah Alih​KeteranganMuat Turun
DR.LADA
Aplikasi Mudah Alih Bagi Tanaman Lada Hitam
logo lembaga lada malaysia mpb
Aplikasi Dr.Lada membolehkan pengguna untuk mengenalpasti penyakit dan serangga perosak lada berdasarkan simptom dan seterusnya mengesyorkan rawatan yang sewajarnya. Aplikasi ini mengandungi maklumat gambar, simptom dan kawalan bagi 10 jenis penyakit dan 6 jenis serangga perosak lada. Maklumat lain seperti glosari dan maklumat direktori turut dimasukkan.
 
Aplikasi ini memudahkan pengguna mengaksesnya tanpa batasan lokasi dan masa, mesra pengguna dan dapat digunakan tanpa memerlukan capaian internet. Kelebihan ini membolehkan pekebun kecil mengguna aplikasi ini di kebun atau ladang yang terletak di kawasan pedalaman. Ia dapat membantu khususnya pekebun kecil tanaman lada dalam mencapai maklumat penyakit dan serangga perosak serta jenis kawalan dengan lebih efisien di samping mengurangkan kos dan memperkukuhkan lagi perkhidmatan pengembangan MPB kepada golongan sasaran.
 
Pra-Syarat : Android Smartphone
Cara-cara : Klik pada logo Android untuk ke laman Google Play Store. Kemudian klik dua kali pada aplikasi untuk install.
Harga Harian Komoditi

Aplikasi ini memaparkan Harga Harian bagi Komoditi Utama Malaysia iaitu kelapa sawit, getah, koko, lada dan kenaf

Pra-Syarat : Android Smartphone
Cara-cara : Klik pada logo Android untuk muat turun. Kemudian klik dua kali pada aplikasi untuk install.