FAQ  | Contact  | Complain  |Sitemap

PERHIMPUNAN BULANAN MPB BIL 2 2019

Perhimpunan Bulanan telah diadakan pada 1/04/2019 di perkarangan Ibu Pejabat MPB. Ketua Pengarah,, YBrs. Encik Stanley Liew JK telah menyampaikan beberapa amanat penting untuk terus memacu serta memajukan lagi industri lada negara.