Soalan Lazim3  | Hubungikami  | Aduan  |Peta Laman

PERKHIDMATAN TANAMAN

PENGENALAN

Bahagian Perkhidmatan Tanaman bertanggungjawab untuk meningkatkan penglibatan orang ramai dalam bidang keusahawanan lada. Bahagian ini terdiri daripada tiga cawangan utama iaitu Cawangan Tanaman, Cawangan Pengembangan dan Cawangan Penggiat Industri.
 

MATLAMAT

Meningkatkan keluasan tanaman dan produktiviti melalui pemberian input pertanian, aktiviti pengembangan serta menggalakkan pekebun menceburi bidang keusahawanan.
 

Pembangunan Penanaman Lada

 

Fungsi

 • Merancang, melaksana, menyelia, memantau dan menilai Program Pembangunan Penanaman Lada
 • Merancang, melaksana, menyelia, memantau dan menilai pelaksanaan Projek Peningkatan Kualiti Lada Di Peringkat Ladang
 • Merancang, melaksana, menyelia, memantau dan menilai pelaksanaan Program 1 AZAM (Azam Tani) di Sarawak
 • Merancang, menyelaras, mengurus, menyelia, melaksana dan menilai proses perolehan dan pengagihan input pertanian.

Aktiviti

 • Pembangunan Tanaman Lada (Penubuhan Kebun Lada)
 • Projek Peningkatan Kualiti Lada Di Peringkat Ladang
 • Program 1AZAM (Azam Tani) di Sarawak
 • Perolehan Input Pertanian

Penggiat Industri

Fungsi

 • Merancang, melaksana, menyelia dan memantau serta menyediakan latihan dan bimbingan untuk Projek Pembangunan Usahawan Urusniaga Jual Beli Lada, Pemerkasaaan Ekonomi Bumiputera dan Pengeluaran Keratan
 • Merancang, mencadang dan memantau pelaksanaan Projek Jalan Ladang Pekebun Kecil Persendirian Komoditi Lada
 • Merancang, melaksana dan memantau pelaksanaan Skim Pemilikan dan Penyimpanan Lada (SPPL) dan Pasaran Hadapan Fizikal (PHF)

Aktiviti

 • Projek Usahawan Urusniaga Jual Beli Lada
 • Projek Usahawan Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera
 • Projek Usahawan Pengeluaran Keratan Lada
 • Projek Jalan Ladang Pekebun Kecil Persendirian Komoditi Lada (JLPK)
 • Skim Pemilikan dan Penyimpanan Lada (SPPL)
 • Pasaran Hadapan Fizikal (PHF)

Pengembangan Pertanian

Fungsi

 • Merancang, menganjur, membimbing, melaksana, menyelaras dan menilai aktiviti pengembangan
 • Menggalakkan pengusaha tanaman lada mengamalkan Amalan Pertanian Baik (GAP) dan mematuhi syor-syor dalam Manual Teknologi Penanaman Lada
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti pameran pembangunan

Aktiviti

 • Melaksanakan Projek Pengembangan Pertanian melalui aktiviti-aktiviti seperti berikut:
  • Penganjuran Kursus Teknologi Pengeluaran Lada (KTPL)
  • Penganjuran Kursus Pengeluaran Keratan Lada (KPKL)
  • Kunjungan Nasihat Di Kebun (Farms Advisory Visits)
  • Latihan In-situ
  • Lawatan Pembelajaran Petani
  • Seminar/Persidangan / Ceramah
  • Pameran Pembangunan
 • Menggalakkan pekebun mempraktikkan Amalan Pertanian Baik (GAP)
 • Kawalan Penyakit & Perosak Tanaman

Maklumat lanjut sila hubungi :
Bahagian Perkidmatan Tanaman
 
 
Isnin-Jumaat: 7.30 am to 5.30pm
Tel : 082-368034

Email :