Soalan Lazim3  | Hubungikami  | Aduan  |Peta Laman

Soalan Lazim

Secara umum
Lembaga Lada Malaysia (MPB) adalah sebuah Badan Berkanun Persekutuan di bawah Kementerian Industri Utama Malaysia dan ditubuhkan dibawah Akta Lembaga Lada Malaysia 2006 pada 1 Januari 2007. Ibu pejabat MPB terletak di Kuching, Sarawak, mempunyai dua buah Pejabat Wilayah iaitu di Johor Bahru dan Kota Kinabalu manakala sembilan buah Pejabat Cawangan terletak di Sarawak.MPB berperanan dalam pembangunan industri lada dari aspek  penyelidikan, meningkatkan pengeluaran dan pengembangan lada.
 
Siapakah kami?
Lembaga Lada Malaysia (MPB) merupakan sebuah badan berkanun di bawah Akta Lembaga Lada Malaysia 2006 dan ditubuhkan pada 1 Januari 2007. MPB adalah merupakan salah satu agensi di bawah Kementerian Industri Utama Malaysia yang beribu pejabat di Kuching, Sarawak.
 
Apakah Visi kami?
Menjadi organisasi yang berwibawa, unggul dan cemerlang dalam pembangunan industri lada di peringkat antarabangsa.
 
Apakah Misi kami?
Meningkatkan sumbangan industri lada kepada pembangunan negara melalui program dan aktiviti yang berkesan serta perkhidmatan yang cemerlang.
 
Apakah Objektif Penubuhan MPB?
  • Untuk menggalakkan penanaman lada;
  • Untuk membangunkan dan menggalakkan industri lada;
  • Untuk menggalakkan penyelidikan tentang lada, keluaran lada hitam dan industri lada;
  • Untuk membangunkan matlamat, dasar dan keutamaan negara bagi pembangunan dan pentadbiran industri lada Malaysia yang teratur; dan
  • Untuk mengawal selia industri lada kecuali penanaman dan penyelidikan tentang lada.
Apakah Fungsi Kami?
  • Untuk melaksanakan dasar dan program pembangunan untuk memastikan pertumbuhan dan daya maju industri lada Malaysia;
  • Untuk terlibat dalam perdagangan lada, keluaran lada hitam dan memperluas perdagangan kepada rempah-rempah yang lain;
  • Untuk menggalakkan atau menjalankan penyelidikan dan pembangunan yang berhubungan dengan industri lada dan memperdagangkan dapatan penyelidikan demi manfaat industri lada;
  • Untuk menggalakkan, mengawal dan memantau langkah-langkah untuk mendapatkan lada, keluaran lada dan rempah-rempah lain yang berkualiti tinggi;
  • Untuk memberikan perkhidmatan teknikal, nasihat, perunding dan perkhidmatan yang berkaitan termasuk latihan kepada industri lada;
  • Untuk mengumpulkan, menguruskan dan menyebarkan maklumat dan menyenggarakan rekod semua perkara yang relevan yang berhubungan dengan industri lada;
  • Untuk berhubung dan membuat penyelarasan dengan Kerajaan Negeri yang berkenaan dan badan-badan lain termasuk menjadi anggota persatuan di dalam dan di luar Malaysia demi kepentingan industri lada; dan
  • ntuk melakukan apa-apa perkara lain yang didapatinya patut untuk membolehkannya melaksanakan fungsinya dengan berkesan atau yang bersampingan dengan pelaksanaan fungsinya.